Visie

Creativiteit is vaak de sleutel om denkpatronen te doorbreken. En creativiteit gebruikt Marijke dan ook graag in haar werk. Via speciale technieken en oefeningen analyseert Marijke een persoon of een groep. Door het gebruik van deze creativiteitstrainingen worden vaak de natuurlijke blokkades opgeheven en weet Marijke diep door te dringen tot de grootste belemmeringen en beperkingen van een groep of persoon.

“Men krijgt weer een open houding naar elkaar. En met die positieve energie krijgen we makkelijk de mogelijkheden in beeld en hebben we een perspectief op de toekomst.”