Werkwijze

Marijke bekijkt altijd eerst samen met jou de coachvraag en of deze vraag ook daadwerkelijk de verbetering biedt die men wenst.
Afhankelijk van de coachvraag en de persoon of groep wordt vervolgens bepaald welke methode(n) er toegepast gaat worden en in hoeveel sessies we dit gaan doen. De sessies worden gehouden in een open, positieve sfeer. Soms confronterend, vaak met plezier, maar altijd vertrouwelijk en binnen de veiligheid van de relatie tussen de coach en de gecoachte.

De eerste afspraak om de coachvraag te achterhalen is gratis. Meestal gevolgd door 6 tot 8 sessies. Bij intervisie van groepen wordt het aantal bijeenkomsten bepaald door de groep.

De methoden die toegepast kunnen worden:

  • creatief coachen: schrijven,¬†schilderen, colleges maken
  • optellingen
  • provocatief coachen
  • faalangstreductieve training
  • sociale vaardigheden training
  • communicatie en presentatie training
  • feedback begeleiding
  • intervisie met teams
  • loopbaancoaching